Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zákolany

Vyhledávání

Zákolany

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kladno
Katastrální území: Zákolany
Mapové listy: 1223, 12232
Oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Při sz. okraji Zákolan, severně od pomníku ve svahu.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy ve svahu
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1100

Geologie

Geologická charakteristika: Výchozy při okraji kladenské pánve jsou tvořeny arkózovitými pískovci a slepenci kladenského souvrství (svrchní karbon - westphal). Sedimenty jsou druhotně prokřemeněny podél zlomové plochy směru SSZ-JJV, provázené drcením a tektonickými ohlazy.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: karbon
Témata: strukturní geologie (tektonika), sedimentologie, litologie
Jevy: inkrustace, tektonické zrcadlo, zvrstvení, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , chemogenní, tektonická
Hornina: silicit, pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita odkrývá výraznou plochu tektonického zlomu
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Havlena V. (1964): Geologie uhelných ložisek II. -Academia Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 15.02.01
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 02.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1100 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1100.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchozy ve svahu, Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Silicifikované pískovce ve spodních partiích výchozů., Pavla Gürtlerová, 2010
Proželeznění pískovců podél zlomu, Pavla Gürtlerová, 2010
Tektonické zrcadlo na silicifikovaných pískovcích, podél zlomu., Pavla Gürtlerová, 2010
Výchozy arkózovitých pískovců kladenského souvrství ve svrchní části svahu., Pavla Gürtlerová, 2010
Výchozy arkózovitých pískovců kladenského souvrství ve svrchní části svahu., Pavla Gürtlerová, 2010
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]