Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pocoucov - syenit s granodioritem

Vyhledávání

Pocoucov - syenit s granodioritem

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Třebíč
Katastrální území: Pocoucov
Mapové listy: 2342, 23424
Geologická správní oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: Nevýrazné návrší Z od obce
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Roztroušené skalky a balvany durbachitických hornin (amfibol-biotitického, porfyrického syenitu)
ID : 1082

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita je tvořena oválnými bloky a balvany amfibol-biotitického, porfyrického syenitu, hornina lokálně obsahuje uzavřeniny jz. biotitického granodioritu. Oválné balvany jsou typickým produktem kulového zvětrávání durbachitů třebíčského masívu. Na lokalitě též ukázka mrazového rozpadu bloků. Četnější a zajímavější výskyty jsou zachovány na elevacích v polích SV od obce, podél silnice na Velké Meziříčí, kde se objevují až několikametrové bloky a skupiny balvanů s charakteristickým kulovitým rozpadem. Obdobné výchozy hornin se nalézají sv. od Pacoucova na PP Syenitové skály.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: kamenné moře, kulovitá odlučnost
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: durbachit, syenit, granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typická ukázka rozpadu durbachitických hornin třebíčského masívu.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno ověřit lokalizaci. 22.8.2012; Lokalizace upřesněna. Popis souhlasí. 2.11.2014;

Literatura

nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hanžl Pavel, 16.08.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.08.12, Hrdličková Kristýna 02.11.14, Gürtlerová Pavla 02.11.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1082 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1082.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kulovité zvětrávání durbachitů třebíčského masívu. Uzavřenina granodioritu v syenitu., Pavla Gürtlerová, 2014
Kulovité zvětrávání durbachitů třebíčského masívu., Pavla Gürtlerová, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]