Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dolní Bory

Vyhledávání

Dolní Bory

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Bory
Mapové listy: 2413, 24133
Oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: Skalní výchoz v Hatích, 1500 m Z. od obce Dolní Bory , 9 km SZ. od Křižanova.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Povrchový, zalesněný, výchoz s patrnými rekultivovanými pozůstatky po minulé těžbě.
Technický objekt: staré dobývky
ID : 1078

Geologie

Geologická charakteristika: Povrchový výchoz v minulosti těžené žíly Oldřich SSZ. směru o úklonu 50-60° k VSV a maximální mocnosti 30 m. Pegmatitová žíla je vázána na borský granulitový masív strážeckého moldanubika. Naleziště charakteristické minerální asociace blokové i metasomatické zóny.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: mineralogie, petrologie, těžební činnost a její následky
Jevy: žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: pegmatit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchoz žíly pegmatitu v minulosti těženého, dnes opuštěného ložiska. Naleziště typických minerálů blokové i metosomatické zóny.
Střety zájmů: sběratelství
Popis střetů zájmů: Devastace žíly a okolního lesa sběrateli nerostů.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Devastace žíly a okolního lesa sběrateli nerostů od roku 1994 pokročila natolik, že je mineralogicky bezcenná. 27.9.2012;

Literatura

Burkart, E. (1953): Moravské nerosty a jejich literatura. - ČSAV Praha. Kruťa, T. (1966): Moravské nerosty a jejich literatura. - ČSAV Praha. Bernard, J. H. et al. (1981): Mineralogie Československa. - Academia Praha. Čtyroký, P. et al. (1983): Ložiska nerudních surovin. - UK Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rýda Karel, 19.10.94
Aktualizoval(a): Rýda Karel 27.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1078 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1078.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavel Bokr, 2018
Pavel Bokr, 2018
Pavel Bokr, 2018


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]