Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čertův kámen

Vyhledávání

Čertův kámen

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Zlín
Katastrální území: Provodov na Moravě
Mapové listy: 2534, 25341
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Střední část Vizovické vrchoviny, hřbet Rysov u Provodova, 6 km S od Luhačovic
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Izolovaný pískovcový skalní útvar, 10,5 m výška, bohatá modelace dutinovými mikrotvary (tafoni), skalními mísami, žlábkovými škrapy. Pískovce luhačovických vrstev račanské jednotky magurského flyše.
ID : 1065

Geologie

Geologická charakteristika: Ve střední části Vizovické vrchoviny jižně Provodova mezi Ludkovickým potokem a jeho přítokem vystupuje výrazný hřbet, který v oblasti Provodova má směr SV-JZ a končí vrcholem Čertova kamene 542 m. Asi 100 m JZ od hlavního vrcholu vystupuje řada skalních útvarů, největší je nazýván Čertův kámen. Území budují pískovce luhačovických vrstev račanské jednotky magurského flyše. Menší útvary dosahují výšku 4-5 m, vlastní Čertův kámen je na severní až severozápadní straně vysoký 10,5 m. Jedná se o izolovný skalní útvar protažený ve směru ZJV-VSV na 16 m, v příčném směru je útvar široký 9,5-13 m. Morfologie útvaru je zřetelně vázána na průběh puklin a vrstevních ploch. Hlavní směry puklin jsou 60-240 stupňů, 156-336 stupňů, vrstevní plochy vykazují sklon 15-30 stupňů k S. Lokalita je významná značným rozšířením drobných tvarů zvětrávání, které jsou rovněž podmíněny strukturním charakterem pískovců a na jejichž vzniku se podílelo velkou měrou chemické zvětrávání, zčásti pak i zvětrávání mechanické. Drobné tvary zvětrávání se vyskytují na svislých stěnách i na vrcholových subhorizontálních plochách. Ve svislých, šikmých a převislých stěnách jsou výrazné kulovité skalní dutiny, dovnitř rozšiřují a lze je považovat za dutiny typu tafoni. Zvláště výrazné jsou v sv.a jz.stěně skalního útvaru. Dosahují hloubky 30-60 cm, některé se vertikálně propojily a jsou až 1,3 m vysoké. Ve většině kulovitých vhloubenin se nachází značná vrstva rozvětralého materiálu. Dutiny z velké části vznikly v závislosti na puklinách (především směru 60-240 stupňů). Ve vyšší polovině převislé severní stěny se kromě různotvarých dutin vytvořily srážkové škrapy, hluboké až 30 cm a široké do 25 cm. Na mírně skloněné vrcholové plošince Čertova kamene je několik různě vyvinutých skalních mís. Plošinka je dlouhá 13 m a široká 2-4 m. Výrazná je zde skupina tří skalních mís, založených na výrazné puklině (60-240 stupňů), jejichž stěny jsou zpevněné železitou zvětrávací kůrou. Největší mísa je dlouhá 64 cm, široká 42 cm, hluboká 17-44 cm. Nejvýraznější železitá inkrustace (až 2 cm silná) omezuje třetí mísu. Ve vrcholové oblasti Čertova kamene je vytvořeno asi deset skalních mís. V nejvyšší skalní stěně je vedeno několik horolezeckých tras.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - eocén
Témata: geologie, geomorfologie
Jevy: pseudoškrapy
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání mrazové
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1424     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výrazný vrcholový izolovaný pískovcový skalní útvar, strukturně podmíněný, modelovaný chemickým a mechanickým zvětráváním. Jedinečný komplex drobných tvarů zvětrávání (pseudokrasových), který obsahuje dutiny typu tafoni (největší známé rozšíření ve flyšových Karpatech), odtokové škrapy a skalní mísy. Morfologicky zpestřuje vrchovinný a hornatinný reliéf, projevuje se výrazně v estetickém rázu krajiny. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Havlíčkův Brod, 28. 4. 1986.
Střety zájmů: sport
Popis střetů zájmů: Reliéf drobně narušován návštěvníky (zanechávání odpadků), horolezecké trasy ve skalních stěnách.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Na lokalitě nejsou změny. 22.10.2012;

Literatura

Vítek, J.(1985): Čertův kámen nad Provodovem. Památky a příroda, 1985, č.8,s.503-504.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kirchner Karel, 30.11.95
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 22.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1065 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1065.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Oldřich Krejčí, 2010
Oldřich Krejčí, 2010
Oldřich Krejčí, 2010
Oldřich Krejčí, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]