Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nový Hrádek - granodiorit

Vyhledávání

Nový Hrádek - granodiorit

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Nový Hrádek
Mapové listy: 1411, 14112
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: 1 km jz. od k. 674 (Šibeník), 300 m ssv. od kostela
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lůmek s délkou stěny 30 m a max. výškou 5 m
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1052

Geologie

Geologická charakteristika: Biotitický albitický leukokrátní granodiorit je středně zrnitý, silně kataklasticky postižený a proto v celém profilu silně navětralý až v horních částech zvětralý. Je také silně rozpukán.V některých partiích jsou granodiority silně prosy ceny hematitem, který též vyplňuje puklinky a vytváří žilky o mocnosti cca 0,5 cm. (Opletal 1980).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: petrologie, geologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typová a prakticky jediná přístupná lokalita s biotitickým albitickým granodioritem (alkalickým granitem) - novohrádecký masív
Střety zájmů: těžba povrchová, zástavba, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Možnost zastavění či obnovení těžby. Možnost skládky odpadků.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Částečně slouží jako odkladiště stavebního materiálu. Jinak stav nezměněn. 19.8.2011;

Literatura

Opletal, M, et al. (1980): Geologie Orlických hor.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, 25.11.94
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 06.06.11, Gürtlerová Pavla 19.08.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1052 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1052.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lůmek v obci - albitické granodiority Novohrádeckého masívu., Pavla Gürtlerová, 2011
Lůmek v obci - albitické granodiority Novohrádeckého masívu., Pavla Gürtlerová, 2011
Lumek v obci - albitické granodiority Novohrádeckého masívu., Pavla Gürtlerová, 2011
Lůmek v obci - albitické granodiority Novohrádeckého masívu., Pavla Gürtlerová, 2011
Lumek v obci - albitické granodiority Novohrádeckého masívu., Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]