Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mnichová

Vyhledávání

Mnichová

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Deštné v Orlických horách
Mapové listy: 1412, 14123
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: 250 m V od k.541
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výchozy u silnice v délce 40 m s max.výškou 4 m.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1049

Geologie

Geologická charakteristika: V z.části profilu jsou tektonicky silně postižené amfibolity novoměstské skupiny s vložkami fylitů. Tektonizované amfibolity mají až kostkovitý rozpad. Od svorů stroňské skupiny je odděluje ca 3 m mocná tektonická linie s brekcií - výchoz olešnicko-uhřínovského přesmyku. Ve v.části profilu jsou šedé dvojslídné svory /fylonity/ stroňské skupiny. Foliace ve svorech 230/35, 260/75 v amfibolitech a 100/75 tektonická brekcie.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika), petrologie
Jevy: deformační stavby
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: amfibolit, svor, fylit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní tektonický styk novoměstské skupiny se stroňskou - v celém regionu je zastižen na jediném místě. Exkurzní lokalita.
Součást VCHÚ: CHKO Orlické hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Profil je silně zarostlý a porostlý mechem. 19.8.2011;

Literatura

Neuvedena.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, 25.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 27.01.03, Gürtlerová Pavla 19.08.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1049 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1049.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchoz dokumentace Olešnicko-uhřínovského přesmyku v údolí Huťského potoka. Profil podle silnice na Velký Uhřínov., Pavla Gürtlerová, 2011
Profil při silnici na Velký Uhřínov v údolí Huťského potoka. Dokumentace Olešnicko-uhřínovského nasunutí., Richard Pokorný, 2011
Výchoz dokumentace Olešnicko-uhřínovského přesmyku v údolí Huťského potoka. Profil podle silnice na Velký Uhřínov., Pavla Gürtlerová, 2011
Tektonický kontakt svorů stroňské skupiny a amfibolitů novoměstské skupiny., Mojmír Opletal, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]