Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kačerov

Vyhledávání

Kačerov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Kunčina Ves
Mapové listy: 1412, 14123
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: 400 m sv. od k. 663 m, 500 m s. od mostku přes Liberský potok.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skála tvořená dvojslídnými svory až rulami se zavrásnělými žilkami křemene se živcem na ploše 30 x 10 m a max. výšce 7 m s pomníkem padlým v 1. světové válce
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1048

Geologie

Geologická charakteristika: Šedé feldspatizované dvojslídné svory až ruly mají zavrásnělé žilky křemene se živcem. Fol.265/45. Zajímavý morfologický útvar (mrazový srub) ve svorech stroňské skupiny. Klasický vývoj tzv. mlynowské skupiny (dle Oberce), či spodního oddílu stroňské skupiny (dle Opletala). Exkurzní lokalita.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, petrologie, geomorfologie
Jevy: skála, mrazový srub, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: svor, rula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zajímavý morfologický útvar (mrazový srub) ve svorech stroňské skupiny. Skupina hornin charakterizující metamorfované horniny orlické klenby. Exkurzní lokalita.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Opletal, M. et al. (1980): Geologie Orlických hor.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, 25.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 27.01.03, Pecina Vratislav 06.06.11, Gürtlerová Pavla 22.08.11, Kukal Zdeněk 11.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1048 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1048.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní srub u silnice v Kačerově. Feldspatizované dvojslidné svory až ruly., Pavla Gürtlerová, 2011
Skalní srub u silnice v Kačerově. Feldspatizované dvojslidné svory až ruly., Pavla Gürtlerová, 2011
Skalní srub u silnice v Kačerově. Feldspatizované dvojslidné svory až ruly., Pavla Gürtlerová, 2011
Skalní srub u silnice v Kačerově. Feldspatizované dvojslidné svory až ruly., Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]