Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Klučov

Vyhledávání

Klučov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kolín
Katastrální území: Klučov
Mapové listy: 1313, 13134
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Stěnové výchozy podél silnice z Klučova do Poříčan.
Charakteristika objektu: Stěna na okraji aluviální nivy potoka (říčky) Šembery. U pomníku stěna až 10 m vysoká a cca 50m široká.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1031

Geologie

Geologická charakteristika: Petromiktní brekcie a slepence (bulánská=bulánecká brekcie) stratigraficky náležející do bulánských vrstev českobrodského souvrství (perm-autun svrchní). Jde o nejlepší výchozy této stratigrafické jednotky a této litofacie.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - mladší paleozoikum příkopů (brázd) - blanický příkop (brázda)
Stratigrafie: perm
Témata: stratigrafie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: brekcie, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typová lokalita bulánské vrstvy (buláneckou brekcii).
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Možnost úplného zastínění dominantní stěny i přístupu k ní čerstvě vysazeným smrkovým potrostem. (stav 2005)

Literatura

Holub V. (1972) Holub V. (1982?) Koutek J. (1932)Zelenka P. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 13134 Český Brod.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Holub Vlastimil, 15.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 09.03.06, Gürtlerová Pavla 09.03.06

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1031 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1031.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Typová lokalita bulánské vrstvy (bulánecká brekcie)., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Polymiktní brekcie  a slepence (bulánská brekcie)  - datail , Pavla Gürtlerová, 2005
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]