Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kounice

Vyhledávání

Kounice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Nymburk
Katastrální území: Kounice
Mapové listy: 1313, 13134
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: J. a JV. okraj obce Kounice, SZ. od elevace s kótou 285 (Zálužník).
Charakteristika objektu: Skalní výchozy na jižním okraji obce jsou částečně zarostlé. na výchozech ve východní části obce u hřbitova místy vystupují hrubozrnné pískovce. Tektonický styk je částečně zachycen na západním okraji vytěženého prostoru. (stav 2005)
ID : 1030

Geologie

Geologická charakteristika: Tektonická hranice mezi mladším proterozoikem (algonkiem) a mladším paleozoikem (permokarbon). Jeho výchozy na lokalitě představují nejsevernější výskyt permokarbonu blanického příkopu na Českobrodsku. Horniny permokarbonu náležejí ke spodní části chýnovských vrstev českobrodského souvrství (autun spodní).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - mladší paleozoikum příkopů (brázd) - blanický příkop (brázda)
Stratigrafie: perm, proterozoikum
Témata: stratigrafie, sedimentologie
Jevy: hranice stratigrafických jednotek
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: droba, břidlice
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Tektonický styk permokarbonu s mladším proterozoikem, severní omezení permokarbonu blanického příkopu na Českobrodsku.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Doporučujeme chránit před zavezením a umělým zasucením při zemědělských pracích.

Literatura

Hejtman B. (1948) Holub V. (1972)

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Holub Vlastimil, 15.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 09.03.06, Kukal Zdeněk 29.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1030 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-05-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1030.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný lom (pískovna)  permských pískovců na východ od Kounic u hřbitova, Pavla Gürtlerová, 2005
Tektonická hranice mezi mladším proterozoikem (světlé jílovité zvětraliny) a permem (červené zvětralé pískovce) -detail, Pavla Gürtlerová, 2005
Tektonická hranice mezi mladším proterozoikem (světlé jílovité zvětraliny) a permem (červené zvětralé pískovce), Pavla Gürtlerová, 2005
Zvětralé permsképískovce ve východní části lomu u hřbitova, Pavla Gürtlerová, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]