Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Chrástnice - Břežany II.

Vyhledávání

Chrástnice - Břežany II.

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kolín
Katastrální území: Břežany II.
Mapové listy: 1313, 13133
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: 0.5 km VSV. od Břežan II., SV. od Úval.
Charakteristika objektu: Opuštěný jámový lom v rohovcích a břidlicích sp. ordoviku na ploché elevaci, označované jako Chrástnice,
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1023

Geologie

Geologická charakteristika: Území tvoří opuštěný jámový lom na vrcholu nevýrazné elevace, označované jako Chrástnice. Výška stěny až k hladině vody činí 8 m, severní stěna je svislá, ostatní jsou šikmé. Podélná osa lomu směřuje od východu k západu, lom je dlouhý asi 80 m, na záp. konci je široký 8 m, uprostřed a na vých. konci asi 20 m. Část dna je zatopená a má pravděpodobně význam též jako refugium vodních organizmů. Jsou zde obnaženy třenické a mílinské vrstvy spodního ordoviku (tremadok), které obsahují četné zkameněliny.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: spodní ordovik
Témata: stratigrafie, paleontologie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: rohovec, břidlice
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Na lokalitě je odkryt stratigrafický profil tremadoku úvalské části Barrandienu. Území má z hlediska paleontologie a stratigrafie celostátní význam.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Knížetová L. - Pecina P. - Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve středočeském kraji v letech 1982 - 1985.- Bohemia centralis č. 16, str. 89, Přír. fak. KU Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 04.04.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 21.07.05

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1023 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1023.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný jámový lom v rohovcích a břidlicích spodního ordoviku., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]