Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Údolní nádrž Džbán - jižní břeh

Vyhledávání

Údolní nádrž Džbán - jižní břeh

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Dolní Liboc
Mapové listy: 1224, 12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Jižní břeh koupaliště Džbán cca 750 m jz.od kóty 309, cca 600 m vsv.od kóty 331
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Břeh koupaliště (údolní nádrže) periodicky odkrývaný v zimních měsících při poklesu hladiny v nádrži.
ID : 1020

Geologie

Geologická charakteristika: Periodicky odkrývaný výchoz v dobrotivských břidlicích. Břidlice jsou rozrušovány vodou a tím jsou uvolňovány konkrece obsahující velmi bohatou trilobitovou, fylokaridovou aj. faunu. Vyšší polohy skaleckých křemenců a spodní až střední polohy dobrotivských břidlic. Ojedinělý nález konkrecí šáreckého souvrství s typickou faunou v nejvýchodnější části odkryvu (tektonika, splachy?).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie
Jevy: výchoz, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice jílovitá, křemenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Prakticky jediný stálý odkryv dobrotivských břidlic na území Prahy-Šárky (po zániku ostatních lokalit). Poskytuje relativně bohatou faunu.
Střety zájmů: bez střetů, rekreace, vodní zdroje
Popis střetů zájmů: V roce 2008 byla lokalita z větší části poškozena rekonstrukcí a revitalizací břehu údolní nádrže. Břeh byl obložen žulovým zdivem - hrází. Řada výchozů břidlic zanikla, na lokalitě lze přesto v omezené míře sbírat dále.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Budil P.(1999): Nový výchoz dobrotivského souvrství v Praze-Vokovicích (střední ordovik) - Journal of the Czech Geological Society 44/1-2, 195-199. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Budil Petr, 04.11.94

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1020 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1020.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchoz dobrotivských břidlic při jižním břehu nádrže., Jakub Březina, 2008
Celkový pohled na místo s výskytem uvolněných konkrecí., Jakub Březina, 2008
Výchoz dobrotivských břidlic při jižním břehu nádrže., Jakub Březina, 2008
Výchoz dobrotivských břidlic při jižním břehu nádrže., Jakub Březina, 2008
Místo s roztroušenými konkrecemi., Jakub Březina, 2008
Výchoz dobrotivských břidlic při jižním břehu nádrže., Jakub Březina, 2008
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]