Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hřebenec

Vyhledávání

Hřebenec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Příbram
Katastrální území: Hutě p. Třemšínem, Roželov
Mapové listy: 2212, 22124
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Z. svah Hřebence mezi N. Mitrovicemi a Rožmitálem p. Třemešínem, 1.5 km SZ. od Třemšína.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchoz s kamenným mořem.
ID : 1017

Geologie

Geologická charakteristika: Je zde chráněn vypreparovaný skalní výchoz s kamenným mořem. Území tvoří skalnatý hřbet SZ. od kóty Třemšína a jeho příkrý svah orientovaný k západu. Většinu plochy pokrývá kamenné moře vzniklé rozpadem spodnokambrických holšinských slepenců. Jde o jedno z nejrozsáhlejších kamenných moří ve středních Čechách. Holšínské slepence obsahují křemenné a buližníkové valounky spojené kompaktním křemitým bělošedým tmelem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, botanika, zoologie, geologie
Jevy: výchoz, kamenné moře
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 124     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita regionálního významu, multidisciplinární význam (geologie, botanika, zoologie). Vyhlášení ZCHÚ: ONV Příbram č. 1602, 3. 4. 1964.
Součást VCHÚ: CHKO Brdy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Knížetová, L. - Pecina, P. - Pivničková, M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-1985.-Bohemia Centralis, 16, str. 212 - 213, Přírodov. fak. KU Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Knížetová Ludmila, 31.12.87
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 10.10.05, Steinová Marika 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1017 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1017.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]