Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rokycanská stráň

Vyhledávání

Rokycanská stráň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Rokycany
Katastrální území: Rokycany
Mapové listy: 1233, 12334
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Zalesněný svah nad aluviální nivou Klabavy a Boreckého potoka v S. a SZ. okolí Rokycan.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy v zalesněném svahu. Celková výměra 20.01 ha.
ID : 1004

Geologie

Geologická charakteristika: Chráněné území se skládá ze čtyř oddělených částí. Na území Kalvárie(východní část), Husových sadů a Valchy vystupují šedozelené jílovité břidlice a žlutavé jílovce s faunou všech tří dnes rozlišovaných biozon v klabavském souvrství (ordovik)(graptoliti, ramenonožci, korýši, konulárie a trilobiti). Část zvaná Drahouš zahrnuje také výchozy jílovitých břidlic šáreckého souvrství (spodní polohy, ordovik).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, geologie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice jílovitá
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 674     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Klasické naleziště fauny v jílovitých břidlicích klabavského a šáreckého souvrství pražské pánve. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Rokycany, 12. 2. 1981.
Střety zájmů: sběratelství, vegetace, jiné lidské aktivity, dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Území je poničeno v důsledku budování cyklistické stezky a pohybu cyklistů i mimo stezku, nevhodných terénních zásahů a výsadby. Stavební zásahy v okolí ohrožují okrajové části CHÚ. Část Drahouš je ohrožena nelegálním sběrem.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kraft, J. (1983): Chráněná a k ochraně navržená paleontologická naleziště Rokycanska. - Sbor. Západočes. Muz. v Plzni, Příroda, 45, 1-51. Plzeň.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kraft Jaroslav, 24.06.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09, Vajskebrová Markéta 22.05.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1004 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1004.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Tabule u lokality., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Skalní výchozy v zalesněném svahu. Celková výměra 20,01 ha., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]